Hvorfor?

Danmark har brug for flere faglærte – fremskrivninger viser at Danmark vil mangle mellem 60.000 og 70.000 faglærte i 2025, men de unges foretrukne ungdoms-uddannelsesvalg er gymnasiet og det er ikke en ny tendens.

Hvor mere end 30% i 2001 valgte en erhvervsuddannelse og lidt mindre end 60% en gymnasial uddannelse, har der de sidste 15 år været en tydelig tendens til, at de unge søger mod de gymnasiale uddannelser efter grundskolen.

I 2018 valgte blot 19,4% at  søge en erhvervsuddannelse som førsteprioritet efter 9. eller 10. klasse.