3 gode
grunde

til at blive mekaniker

3 gode
grunde

til at blive mekaniker

GOD LØN FRA
START TIL SLUT

Ingen lange perioder uden løn. Du får løn allerede fra første dag og pensionen kan du allerede regne med efter 2 måneder som personvognsmekaniker-lærling. For en 4. års elev er lønnen ca. 20.000 + pension – plus du har mulighed for et hav af efteruddannelser.

Så er du dygtig, kan din livsløn blive højere end mange akademikeres.

GØR DIN UDDANNELSE
TIL DIN EGEN

Skru selv din uddannelse sammen. Mekanikeruddannelsen er en solid base for videreuddannelse inden for mange andre spændende områder, fx motorsport, grøn energi og fremtidens persontransport.

DU ER ALLEREDE
I HØJ KURS

Autobranchen har allerede brug for dig, dine sorte oliefingre og din krøllede hjerne. Du og dine kompetencer er i høj kurs. Du kan med ro i maven blive mekaniker; der er brug for dig, uanset køn.